KYOSHO MINI-Z MR02-MR03 X-SPEED V MOTOR (2.4GHZ-ICS)

229,00 kr

KYOSHO MINI-Z MR02-MR03 X-SPEED V MOTOR (2.4GHZ-ICS)